İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Jeomed İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş. olarak çalışanlarımızla birlikte başarılarımızı daha da ileri taşımak ve bunu gerçekleştirirken değerlerimizin temeli olan insan odaklı yönetim başarısını çalışanlarımıza, müşterilerimize aktarmaktır.

Bu süreçte izleyeceğimiz yolda amacımız; gerek ailemize yeni katılan çalışanlarımızın istek ve üretkenlikleri ile gerekse bugünlere gelmemizde emeği geçen çalışanlarımızın motivasyon ve tecrübelerini harmanlayarak bünyemizdeki uyumu takım çalışması, ekip ruhu ve kaynakları verimli kullanan çalışan profili ile oluşturmaktır.

Tüm süreçlerde çalışanlarımızın İnsan Kaynakları Departmanını yol arkadaşı olarak görmelerini sağlamak, Yönetimin ve Yöneticilerimizin de danışacağı Stratejik bir İş Ortağı olmak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

‘‘Başarıya ulaşmak için gidilen yolda en büyük kaynağımız çalışanlarımızdır. ’’

Şirketin başarısı, her bir çalışanın kendi yaptığı iş çerçevesinde önemli bir katkıda bulunması ve bunu toplam şirket performansını etkileyecek düzeye taşıması ile mümkün olacaktır. Bu doğrultuda her zaman çalışanlarımızın yönetime aktif katılımını desteklemekte ve buna imkan yaratmaktayız. Böylelikle hem iş tatmini yüksek, gelişime açık, geliştirmeye hevesli, dinamik bir ekip oluşturmayı ve hem de bu güçlü ekip ile müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vererek başarı çizgimizi daima daha yukarı taşımayı hedefliyoruz.

EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİM

Değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve şirketin başarılı çizgisini sürdürebilmek için sürekli gelişim şarttır. Çalışanlarımızın bilgi ve motivasyonu, müşteri odaklı ve takım ruhu içinde çalışmaları başarımızın temel taşlarını oluşturur. Çalışanlarımızı şirketimizin sürekli gelişimine paralel olarak geliştirilmesi gereken en önemli kaynağımız olarak görmekteyiz. Bu doğrultuda eğitim ihtiyaçları çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri, mevcut ve potansiyel görevleri dikkate alınarak çalışan ve yöneticileri tarafından birlikte belirlenir ve belli zamanlarda eğitim süreçlerine tabii tutulur.

 PERFORMANS VE DEĞERLENDİRME

Şirketimizde hedeflerin, iş sonuçlarının  birlikte ele alındığı etkin ve objektif bir değerlendirme amaçlı bir performans değerlendirme sistemi uygulanır. Bu sistem yönetici ve çalışanın karşılıklı beklentilerini paylaşmasına, performans değerlendirmede somut, ölçülebilir kriterlerin kullanılmasına imkan tanır. Bu görüşmelerde çalışanın kişisel gelişim planına yönelik adımlar ve eğitim ihtiyaçları belirlenir ve yol izlenir.

PERSONEL PERFORMANS YÖNETİM SİSTEMİ

Personel Performans Yönetim Sistemi (PPYS) ile; kuruluş hedefleriyle, çalışanların kişisel hedeflerinin bütünleştirilmesi, kişisel başarının desteklenmesi, kuruluş başarısının artırılması, kuruluş hedeflerine ulaşılmasında tüm çalışanların katkısının adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesi, çalışanların beklentilerinin belirlenerek kuruluşa bağlılıklarının artırılması ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturularak iş gücü verimliliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI TEMEL İLKELERİMİZ

  • Görevin özelliğine uygun personelin niteliklerini belirlemek ve atama işlemlerini gerçekleştirmek.
  • Personelin iş yapma yeteneğinin, girişimciliğinin, başarı ve çabasının geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimleri belirlemek ve alınmasını sağlamak.
  • Personelin, etik değerler ve etik davranış ilkeleri ile verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak çalışmasını ve kuruma bağlılığını teşvik etmek.
  • Personeli ilgilendiren konularda personeli zamanında bilgilendirmek.
  • İnsan Kaynakları politikasını sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek.